Vizija

Krilatica vizije Domovinske i iseljeničke zajednice je “stvoriti iste mogućnosti za sve Hrvate ma gdje god bili!”  Naša Vizija je da bi se u budućnosti trebali skrbiti o nekoliko po nama iznimno važnih stvari a to su:

  • Povećanje razine općeg dobra svih građana kroz  suradnju i povezivanje Hrvata u inozemstvu i RH radi poboljšanja teškog gospodarskog položaja u Hrvatskoj, sprečavanja novih iseljavanja i olakšavanje održivog povratka iseljeništva. Vizija u razvoju same udruge je sukladno demokratskim metodama u razvoju civilnog društva u profiliranju demokratskih metoda u borbi za dovođenje hrvatskog iseljeništva u jednaki politički položaj sa ostalim članovima društva u konzumaciji pasivnog i aktivnog biračkog prava, jednakom tretmanu u nametanju poreznog tereta i jednakom pravu na socijalnu i zdravstvenu zaštitu i dr.
  • Povezivanje gospodarskih subjekata u domovini i iseljeništvu u svim vrstama poslovne aktivnosti radi gospodarskog razvoja prvenstveno u Hrvatskoj ali i gospodarskih subjekata u vlasništvu Hrvata izvan domovine i olakšavanja održivog povratka iseljeništva ali i sprečavanja nastanka nove iseljeničke populacije zbog gospodarske krize u domovini.
  • Suradnja sa svim ostalim udrugama koje se bave srodnom djelatnošću i njegovanjem kulture i tradicije i gospodarske suradnje između iseljenih i domicilnih članova društva iz hrvatskog ali i drugih svjetskih naroda.

Misija

Naša misija je raditi na poboljšanju odnosa prema hrvatskim iseljenicima, olakšavajući im povratak u Hrvatsku te realizaciju investicija i projekata u RH.

Promicati suradnju među iseljeništvom u domovini i izvan nje. Nadalje, radimo na promicanju, približavanju i njegovanju hrvatske kulturne baštine i tradicije u inozemstvu kako bi ih i buduće generacije našeg iseljeništva mogle njegovati i promovirati.

Misija je definiranje jasnih pojedinačnih ciljeva udruge i okvira za djelovanje u dostizanju postavljenih ciljeva. Prvi korak je definirati sve probleme (to smo već učinili) sa kojima se suočava iseljeništvo u domovini u zaštiti svojih temeljnih ljudskih prava, gospodarskih i političkih interesa i definiranje procesa u kojima iseljeništvo može pomoći u poboljšanju uvjeta za život i rad svojih povratnika ali i svih građana u domovini. Nakon toga potrebno je da udruga artikulira način postizanja ciljeva to jest rješavanje problema koje smo već detektirali kroz formiranje pregovaračkih pozicija radi komunikacije sa odgovarajućim upravnim tijelima društva u području temeljnih ljudskih prava, političkih i gospodarskih interesa temeljem nacionalnog prava i preuzete europske pravne stečevine i sukladno dobroj praksi u razvoju civilnog društva.

Kroz suradnju između gospodarskih subjekata u svakom smislu i suradnju sa srodnim udrugama i iz drugih naroda, udruga će djelovati na poboljšanju gospodarskog položaja građana u RH i iseljeništvu. Suradnja u njegovanju kulturne tradicije trajno će doprinijeti očuvanju kulturne i povijesne baštine ali i produbljivanju odnosa sa sličnim udrugama iz iseljeništva ali i iz drugih naroda.

Ciljevi

Cilj udruge je ujedno i razlog njezina osnutka. Udruga je osnovana u cilju promicanja i produbljivanja suradnje između članova i udruga i drugih organiziranih oblika u Hrvatskoj i inozemstvu a koji promiču srodne aktivnosti sa ciljem poboljšanja ukupnog položaja hrvatskog iseljeništva i povratnika u domovini kao i svih svojih članova.

Ključni ciljevi:

1. OPOREZIVANJE MIROVINA IZ INOZEMSTVA

Hrvatski državljani koji su rezidenti u RH i za sve iseljenike i povratnike koji plaćaju predmetni porez.
Zalažemo se za oporezivanje na način da porezni teret ne može biti veći nego što je u državi u kojoj je iseljenik zaradio mirovinu i iz koje se vraća.

Kod dostave zahtjeva nadležnim tijelima u RH Udruga će obrazložiti osnovanost sukladno pravnoj stečevini EU.

2.BIRAČKO PRAVO

Zalažemo se za  pravo koje ima svaki građanin EU od Maastrichtskog (1993) i Amsterdamskog ugovora prema kojima svaki europski građanin ma gdje se nalazio uživa i pasivno i aktivno biračko pravo. To znači da  može biti biran i bira po sistemu jedan čovjek – jedan glas. To isto tražimo za hrvatske iseljenike koji su državljani RH ali i Europski građani. Kod prezentacije stava  i zahtjeva Udruge, obrazloženje osnovanosti biti će i prema  praksi Suda EU u Luxemburgu, Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i na preporuke  Europske komisije.