Drugi Hrvatski iseljenički kongres održao se u Šibeniku od 1. do 3. srpnja 2016.  Okupio je sve Hrvate na jednom mjestu kako bi mogli podijeliti različite ideje i stvoriti nove akvizicije s idejom izgradnje budućnosti i zajedničkog identiteta. Između ostalih govor su održali i naša Natasha Levak i Tomislav Ostojić.

Sudjelovali su:

 • Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva
 • Centar za kulturu i informacije Maksimir
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
 • Hrvatska maticoa iseljenika
 • Institut za migracije i narodnosti
 • Hrvatsko katoličko sveučilište
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 • Hrvatski Državni arhiv
 • Društvo hrvatskih književnika
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Croatian Research Centre
 • Croatian Community Library
 • Macquarie University, Australia
 • Domovinska i iseljenička zajednica
 • Međunarodni dječji festival Šibenik
 • Azijsko-pacifička gospodarska komora
 • Klapa Adriaticum